Przed szkoleniem

 • Dokładnie badamy potrzeby i oczekiwania klienta w zakresie danego tematu: jakie zagadnienia są przedmiotem zainteresowania. Rozmawiamy, obserwujemy, zbieramy casy, przykłady, wyzwania.
 • Przygotowujemy światy fikcyjne zawierające mechanizmy identyczne z wyzwaniami klienta i specyficzne dla danego tematu.
 • Dobieramy techniki dramowe najbardziej adekwatne do poruszanych zagadnień.
 • Dobieramy wiedzę, teorię, która będzie najefektywniej wspierała rozwój umiejętności, a tym samym wdrożenie zaplanowanej zmiany.

Przeprowadzenie szkolenia

 • Poprzez wprowadzające ćwiczenia dramowe ( improwizację słowną, ruchową i inne) przygotowujemy uczestników do wejścia w tematy i role.
 • Pracujemy nad głównym tematem wybraną techniką dramową: następuje wejście role w świecie fikcyjnym. Pracuje cała grupa. Techniki dramowe umożliwiają, by wszyscy uczestnicy byli zaangażowani w tym samym czasie.
  • Doświadczenie danej sytuacji czy rozwiazywanie problemu odbywa się na płaszczyźnie intelektualnej i emocjonalnej. Zgłębienie emocjonalnych aspektów doświadczenia pozwala dobrze zrozumieć, co kieruje nami i innymi ludźmi, gdy zachowujemy się w określony sposób.
  • Rozwój w podejściu dramowym to nie tylko przyswojenie wiedzy czy nauczenie się technik. To otwieranie się na różnorodność postaw, dążeń, motywacji, a tym samym na znacznie więcej opcji rozwiązań i skutecznego działania.
 • Kolejnym etapem jest wyjście z ról, refleksja i wyciągnięcie wniosków, nabywanie wiedzy adekwatnej do tematu i zastosowanie nowych umiejętności: ćwiczenia na przykładach uczestników wg struktur zaplanowanych przez trenera. W tej części łączymy dramę z innymi metodami pracy, które rozwijają umiejętności adekwatne do tematu szkolenia.

Efekty szkolenia

 • Jednym z najważniejszych efektów pracy w podejściu dramowym jest rozbudzenie wewnętrznej motywacji do działania i nabranie mocy poprzez urealnienie zakresu własnego wpływu.
 • Drama uczy kreatywności w podejściu do danego tematu. Uświadamia, że jest wiele rozwiązań, o ile weźmie się pod uwagę wiele perspektyw.
 • Dzięki wchodzeniu w różne role, zarówno intelektualnie, ale przede wszystkim, emocjonalnie, drama rozwija umiejętność empatii. Uświadamia, jak ważną rolę odgrywa empatia w byciu skutecznym i znajdowaniu efektywnych rozwiązań.

autor zdjęcia @peoplecreations

aktywność
doświadczenie
współpraca
działanie
wiedza
intuicja
ciało
emocje
rozwiązanie