Stop-klatka dla firm jest linią biznesową Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Oferuje firmom i instytucjom szkolenia i warsztaty rozwojowe. Naszym wyróżnikiem jest metodyka. Wszystkie nasze szkolenia opracowujemy w oparciu o metodę dramy stosowanej (ang. applied drama).

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zostało założone przez pasjonatów i pasjonatki tej metody w roku 2002 i od tego czasu nieprzerwanie inicjuje i realizuje projekty w obszarach takich jak edukacja, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji, budowanie kapitału społecznego.

Od 2002 roku zrealizowaliśmy z sukcesem 84 projekty dramowe, docierając do ponad 30 tysięcy osób.

Widząc, jak wielką rolę w sukcesie ekonomicznym firm zaczyna odgrywać wykorzystanie pełnego potencjału wszystkich pracowników, w linii biznesowej proponujemy rozwój umiejętności z wykorzystaniem metody dramy firmom i instytucjom.

Drama łączy skuteczną naukę z odkrywaniem indywidualnych talentów, by wykorzystać je do osiągania rezultatów.

W Stop-klatce dla firm łączymy nasze bogate doświadczenie aktywizowania potencjału różnych grup społecznych ze znajomością realiów i wyzwań biznesowych w szybko zmieniającym się świecie.

Drama stosowana jako metoda rozwoju umiejętności skutecznie wspiera firmy, które:

  • już dziś traktują swoich pracowników wszystkich szczebli jako cennych partnerów w budowaniu biznesu,
  • wierzą, że ludzie nie pracują motywowani strachem lub koniecznością, ale chęcią rozwoju i przyczyniania się do rozwoju i dobra własnego oraz większej całości: zespołu, firmy, otoczenia biznesowego,
  • przedkładają partnerstwo i różnorodność nad hierarchie i struktury,
  • stawiają na rozwój realnie, nie tylko deklaratywnie.

Jeśli to podejście do budowania długofalowego zaangażowania jest Ci bliskie i ważne w Twojej firmie, nasze szkolenia będą wzmacniać to, co cenisz i w co wierzysz.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jest dla nas ważne, by pracować na rzecz firm, dla których współpraca z nami będzie sposobem zrównoważonego rozwoju zarówno własnej organizacji, jak i jej otoczenia biznesowego. Zyski z zakupionych u nas szkoleń przeznaczamy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Z radością będziemy współpracować z firmami, które podzielają nasze wartości. Korzyści widzimy obopólnie. Dla organizacji - wsparcie rozwoju pracowników zgodne z kulturą organizacyjną firmy. Dla Stowarzyszenia - bezpieczeństwo i komfort realizacji projektów, które nie przynoszą zysków finansowych, ale są inwestycją w kapitał społeczny.

Tworzymy warunki do dialogu i pozytywnej, trwałej zmiany. Łączą nas wartości.