Dla kogo
Grupą docelową Szkoły Dramy są trenerzy i trenerki wewnętrzni z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich i interpersonalnych.

Cele
Nauczenie się prowadzenia szkoleń biznesowych z wykorzystaniem technik dramowych:

 • Urozmaicenie metod prowadzenia szkoleń o bazujące na doświadczeniu podejście dramowe
 • Poznanie zasad pracy dramą
 • Poznanie i przećwiczenie szerokiej gamy technik dramowych
 • Przygotowanie trenerów do zastosowania technik dramowych w prowadzonych przez nich warsztatach i szkoleniach w miejscu pracy
 • Opracowanie przez uczestników własnych ćwiczeń dramowych pod kątem tematyki prowadzonych przez nich szkoleń, pod superwizją doświadczonych trenerów dramy

Program Szkoły Dramy

Spotkanie wstępne (6h).

 • Wprowadzenie do tematu, informacja o przebiegu Szkoły, rozmowa o potrzebach uczestników.
 • Czym jest drama stosowana
 • Struktura warsztatu dramowego
 • Jak osiągać efektywne zmiany edukacyjne przy użyciu dramy

Moduł 1. Technika Fotografie (2 dni).
Podczas tego modułu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają różne formy wprowadzenia do techniki fotografie oraz różne sposoby ich analizy (m.in. śledzenie myśli, gorące krzesło, teatr obrazu)
 • samodzielne stworzą fotografie dostosowane do tematów prowadzonych przez nich szkoleń, a następnie przeprowadzą ćwiczenie przy wsparciu grupy i trenerek prowadzących.

Moduł 2. Technika Karty ról (2 dni).
Uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają przykłady techniki kart ról do wykorzystania w szkoleniach biznesowych.
 • doświadczą wchodzenia w role, co udoskonali ich umiejętności i zwiększy świadomość i pewność siebie w pracy dramą.
 • wezmą udział w tworzeniu kart ról dla wybranej przez siebie grupy i tematu oraz otrzymają informacje zwrotne do powstałych narzędzi

Moduł 3. Technika Stymulatory (2 dni).
Uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają rozgrzewki dramowe bazujące na pracy z przedmiotami.
 • doświadczą techniki stymulatory na przykładach wykorzystania jej w szkoleniach biznesowych.
 • stworzą własne stymulatory do pracy z grupą odbiorców i tematami, które ich interesują

Moduł 4. Technika krytyk wewnętrzny i ring (2 dni).
Uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają techniki krytyk wewnętrzny i ring, jako narzędzia wspierające proces edukacyjny w dramie
 • dowiedzą się, jak zwiększać swoją samoświadomość i efektywność przy wykorzystaniu ww. technik
 • stworzą własne ćwiczenia oparte na technikach wewnętrzny krytyk i ringu dla wybranej przez siebie grupy i tematu oraz otrzymają informacje zwrotne do swojej pracy

Moduł 5. Samodzielne opracowanie programu na wybrany temat
W ramach tego modułu uczestnicy przygotowują samodzielnie program jednodniowego szkolenia z wykorzystaniem technik dramowych dla wybranego przez siebie tematu i grupy pod opieką i superwizją trenera prowadzącego.

Moduł 6. Egzamin/podsumowanie
Szkoła Dramy kończy się egzaminem. Jest to dwudniowe spotkanie, podczas którego uczestnicy i uczestniczki przeprowadzają wybrane fragmenty przygotowanych przez siebie szkoleń (moduł 5) z wykorzystaniem technik dramowych pod superwizją doświadczonych trenerów dramy.

Spotkanie kończy się wręczeniem dyplomów.

Szkoła Dramy ma charakter zamknięty. Każdy moduł jest prowadzony przez doświadczone, certyfikowane trenerki dramy. Istnieje możliwość dopasowania programu do potrzeb organizacji.
W razie zainteresowania jesteśmy także otwarci na rozmowę o dalszych możliwościach rozwoju w obszarze dramy mi.in. o procesie certyfikacji.