Program pozwala osobom uczestniczącym przyjrzeć się wartościom i potrzebom, jakimi mogą kierować się w pracy przedstawiciele różnych pokoleń oraz wypracować strategię lub pomysły na usprawnienie komunikacji i efektywności współpracy w zespole.

Cele szkolenia

 • poznanie bliżej wartości, potrzeb i motywacji przedstawicieli różnych pokoleń, w tym osób młodych
 • zwiększanie umiejętności efektywnej komunikacji międzypokoleniowej
 • szukanie rozwiązań na usprawnienia współpracy z przedstawicielami innego pokolenia.

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżerowie i pracownicy zyskują:

 • poszerzenie świadomości dotyczące własnej tożsamości związanej z wiekiem, czasem, miejscem, kulturą, w której się wychowali oraz jak one wpływają na ich wartości i funkcjonowanie w pracy,
 • otwartość na potrzeby przedstawicieli innych pokoleń, co umożliwi im ich zrozumienie, a następnie odpowiadanie na nie na co dzień,
 • łatwość w generowaniu pomysłów na podtrzymywanie i/lub usprawnienie komunikacji z osobą z innego pokolenia,
 • odwagę do rozmowy z przedstawicielem/ką innego pokolenia o jakości komunikacji i współpracy,
 • możliwość wypracowania, w oparciu o doświadczenia własne, grupy oraz wiedzę prowadzących, zmiany w sposobie komunikacji lub zarządzania, które będą adekwatne do potrzeb osób z innego pokolenia.

Wszystkie te elementy mają pozytywny wpływ na efektywność biznesową jednostek i zespołów.

Program szkolenia

 • Moja Tożsamość pierwotna, wtórna i organizacyjna i jej wpływ na komunikację
 • Różnice i podobieństwa w pokoleniach na podstawie teorii X,Y,Z
 • Ćwiczenie dramowe „Wejdź w rolę osoby z innego pokolenia” – doświadczenie sposobu funkcjonowania i komunikowania osoby z przeciwnego pokolenia
 • Co pomaga nam się lepiej zrozumieć, a co nas oddala w komunikacji między pokoleniami na przykładzie Dynamiki spiralnej Graves’a
 • Wypracowanie sposobów usprawnienia komunikacji międzypokoleniowej ze współpracownikami reprezentującymi różne pokolenia w duchu porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication – NVC). Praca na przykładach uczestników i uczestniczek.

Metody

 • Zagadnienia te są wprowadzane i przerabiane poprzez udział w doświadczeniach (case study metodą dramy).
 • Nauka polega na współpracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów ukazujących konsekwencje zachowań i decyzji podejmowanych w oparciu o wybrane powszechne w biznesie stereotypy.
 • Punktem wyjścia do pracy są obecne doświadczenia uczestników związane z tematem.
 • Ćwiczenia motywują do podejmowania określonych działań w środowisku, w którym uczestnicy funkcjonują na co dzień

Program jest skonstruowany w taki sposób, że zakłada wpływ uczestników na tworzenie programu i dostosowanie go do ich potrzeb. Zapraszamy!