O czym jest FRIS®
To metodologia, która wyróżnia i opisuje cztery perspektywy, przez które ludzie filtrują docierające do nich informacje. Korzystając z diagnozy FRIS®, dogłębnie możesz poznać style myślenia i style działania osób w Twojej firmie.
Styl myślenia to potencjał osoby. Jest on tym bardziej wydajny, im lepiej są do niego dopasowane wykonywane zadania. Styl działania odnosi się do postawy. Jest ona tym bardziej aktywna, im lepiej sprzyjają jej warunki.

Jak możesz podnieść efektywność w firmie lub w zespole korzystając z FRIS®?

 • Zamawiasz diagnozę w formie kwestionariusza on-line.
 • Każda osoba, która wypełni kwestionariusz, otrzyma indywidualny raport oraz sesję informacji zwrotnej.
 • Wyniki diagnozy przedstawiamy również w formie raportu zespołowego.
 • Na tej podstawie projektujemy warsztaty, które pozwolą lepiej zrozumieć style myślenia i działania oraz wypracować zasady ich efektywnego wykorzystania.
 • Możesz wybrać też sesje coachingowe wspierające rozwijanie naturalnych predyspozycji i umiejętności lub usługę doradczą służącą lepszemu dopasowaniu zadań w Twojej firmie do potencjału pracowników.
 • Jeśli potrzebujesz, możesz uzupełnić prowadzone procesy rekrutacyjne o metodologię FRIS®.

Efekty:

 • większa wydajność w pracy
 • bardziej zwinne wykorzystanie kompetencji w pracy
 • poprawa relacji w zespołach
 • niższe ryzyko wypalenia zawodowego wśród pracowników
 • niższy poziom rotacji pracowników w firmie
 • niższe koszty wdrażania osób do zadań