"Nikt nie jest zobowiązany, by kogokolwiek lubić, ale istnieje pewna rzecz,
o której warto pamiętać: szacunek."

Program umożliwia zdobycie wiedzy o zjawisku mobbingu oraz poznanie praktycznych sposobów przeciwdziałania mu z pozycji osoby mogącej doświadczać mobbingu, świadka lub osoby zarządzającej.

Cele szkolenia

 • poszerzenie wiedzy dot. mobbingu, jego faz i rodzajów
 • rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktów oraz sytuacjach noszących znamiona mobbingu
 • wzmacnianie postawy opartej na szacunku do siebie i drugiego człowieka

Efekty
Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy i uczestniczki:

 • dowiedzą się, czym jest mobbing
 • będą potrafili odróżnić to, co jest mobbingiem, od tego, co nim nie jest
 • nauczą się rozpoznawać wczesne sygnały występowania mobbingu/sygnały konfliktu ukrytego w relacjach
 • zidentyfikują zachowania (werbalne i niewerbalne) noszące znamiona mobbingu
 • będą potrafili zareagować, gdy zauważą sygnały mobbingu w swoim otoczeniu
 • przećwiczą rozmowę ujawniającą mobbing
 • przećwiczą udzielanie wsparcia adekwatnego do potrzeb osoby doświadczającej mobbingu

Program szkolenia

 • Ćwiczenie “Nierówności w relacjach” - praca z metaforą wprowadzającą do tematyki szkolenia
 • Analiza cech zjawiska mobbingu pod kątem polskiego kodeksu pracy oraz definicji H. Leymanna
 • Rola świadka - ćwiczenia dot. rozpoznawaniu przekazu emocjonalnego ujawnianego w komunikatach niewerbalnych/sygnałach z ciała
 • Reagowanie w sytuacjach noszących znamiona mobbingu - praca metodą dramy na 4 konkretnych przykładach
 • Wczesna profilaktyka mobbingu: zmiana dynamiki incydentu konfliktowego i ujawnianie konfliktów ukrytych - testowanie strategii, ćwiczenie rozmów

Metody

 • Kolejne zagadnienia są wprowadzane i przerabiane poprzez udział w doświadczeniach (case study metodą dramy).
 • Punktem wyjścia do pracy jest metafora ułatwiająca ujawnienie refleksji i wyobrażeń związanych ze zjawiskiem mobbingu.
 • Nauka polega na laboratoryjnym ćwiczeniu strategii radzenia sobie w sytuacjach związanych z mobbingiem.
 • Praktyczne ćwiczenia ułatwiają osobom uczestniczącym zapamiętywanie oraz wybieranie strategii adekwatnych dla siebie.

Program jest skonstruowany w taki sposób, że zakłada wpływ uczestników na tworzenie programu i dostosowanie go do ich potrzeb. Zapraszamy!