Nikt z nas nie jest wolny od stereotypów, ale każdy z nas może nauczyć się je osłabiać.

Program pozwala zrozumieć mechanizmy powstawania stereotypów i uprzedzeń, przeanalizować ich koszty i negatywny wpływ na jakość, efektywność i satysfakcję z pracy, a także wypracować rozwiązania pozwalające działać skuteczniej bez obciążenia stereotypami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżerowie i pracownicy:

 • nauczą się rozpoznawać typowe stereotypy funkcjonujące w biznesie
 • będą potrafili osłabiać własne stereotypy oraz stereotypowe myślenie osób w swoim otoczeniu
 • będą umieli wzmacniać w swoich zespołach wartości takie jak: zaufanie, otwartość, ciekawość
 • będą lepiej radzić sobie z konfliktami wynikającymi ze stereotypowego myślenia o jednostkach, zespołach, klientach

Program szkolenia

 • Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – czym są i jaki jest między nimi związek
 • Jak postrzegam siebie i grupy w moim otoczeniu, typowe mechanizmy stereotypizowania. Stereotypy w moim miejscu pracy. Ćwiczenia i praca grupowa
 • Jak powstają stereotypy – teoria konfliktu i teoria tożsamości
 • "Pod wpływem stereotypu i poza stereotypem" - ćwiczenie dramowe/ case study:
  • doświadczenie wpływu stereotypów na nasze działania i decyzje w pracy, analiza konsekwencji
  • doświadczenie tych samych sytuacji zawodowych bez ulegania stereotypowi; analiza rozwiązań wolnych od stereotypów
 • Jak nie ulegać stereotypom wobec grup i osób w sytuacjach zawodowych – podstawowy błąd atrybucji. Ćwiczenia na przykładach własnych uczestników i inspiracje filmowe
 • Osłabianie naszych indywidualnych stereotypów – praca z przekonaniami, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Metody

 • Zagadnienia te są wprowadzane i przerabiane poprzez udział w doświadczeniach (case study metodą dramy).
 • Nauka polega na współpracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów ukazujących konsekwencje zachowań i decyzji podejmowanych w oparciu o wybrane powszechne w biznesie stereotypy.
 • Punktem wyjścia do pracy są obecne doświadczenia uczestników związane z tematem.
 • Ćwiczenia motywują do podejmowania określonych działań w środowisku, w którym uczestnicy funkcjonują na co dzień

Program jest skonstruowany w taki sposób, że zakłada wpływ uczestników na jego ostateczny kształt i dostosowanie go do ich potrzeb. Zapraszamy!